Opatrenia

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v… Čítať viac

Výskyt Afrického moru ošípaných v okrese

12. 10. 2020 KOŠICE :: Regionálna veterinárna a potravnová správa Košice-okolie v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje, že v okrese Košice – okolie bol potvrdený výskyt Afrického moru ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie dôrazne vyzýva všetkých chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní, aby… Čítať viac

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz: vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, spaľovať… Čítať viac

Všetky opatrenia

Zverejnené 15. decembra 2022.
Bez úpravy .