Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bačkovík.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie od 12.06.2024 na Obecnom úrade v Bačkovíku.

Prílohy

Popis

Do hodnotenia a návrhu strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie od 12.06.2024 na obecnom úrade v Bačkovíku.