Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Košický

Okres

Košice okolie

Región

Abovský

Počet obyvateľov

574

Rozloha

418 ha

Prvá písomná zmienka

V roku 1323

Prírodné podmienky

Obec Bačkovík sa rozprestiera na rozhraní Košickej kotliny a západnej časti Slanských vrchov. Nadmorská výška stredu obce je 269 m n. m. . Jej členitý povrch s krátkymi dolinami a svahmi rozčlenenými eróznymi ryhami a výmoľmi tvoria flyšové súvrstvia. Obytná časť obce je v údolí.

Cez obec Bačkovík preteká Rankovský potok, ktorý tečie od severovýchodu na juhozápad a vlieva sa do rieky Olšava. Okolo obce priteká zo západnej strany rieka Olšava. Charakterizuje ju meandrujúci tok s niekoľkými obtočníkmi. Pre celú oblasť táto rieka vytvára priaznivé biologické podmienky pre najúrodnejšie časti chotára.

Územie obce patrí z hľadiska klímy do teplej oblasti, mierne vlhkej, s chladnou zimou. Počet letných dní s najvyššou dennou teplotou 25 °C a viac tu presahuje 50. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 18.5 °C, najchladnejším január s priemerom – 4 °C. Najvyššia teplota vzduchu nameraná v týchto miestach je okolo 36 °C, najnižšia okolo – 20 °C. Začiatok vykurovacieho obdobia sa pohybuje medzi 20. septembrom až 10. októbrom. Trvanie vykurovacieho obdobia je 230 – 250 dní.

Priemer ročných zrážok je okolo 700 mm s minimom v marci a maximom v júni. Priemerný počet dní so zrážkami dosahuje 100 – 110, s maximom v júni (10 – 11 dní) a minimom v septembri (6 – 7 dní). Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou dosahuje v nižších polohách okolo 60. Prvý deň so snehovou pokrývkou je v obci Bačkovík v poslednej dekáde novembra. Priemerná výška snehovej pokrývky dosahuje 10 cm vo februári.

Správne členenie

Obec Bačkovík patrí do matričného obvodu Bidovce, avšak bežné overovacie úkony sa vykonávajú na Obecnom úrade v Bačkovíku. Stavebný úrad (prenesený výkon štátnej správy) má obec v Bidovciach. Funkciu samosprávy vykonáva Obecný úrad Bačkovík.