Preskočiť na obsah

Materská škola

Materská škola,
Bačkovík 63,
044 45 Bidovce

Materská škola Bačkovík je zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Doba realizácie projektu je od 06/2020 do 08/2023. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.