Preskočiť na obsah

História obce

1323

Bačkovík, abovská dedina, existovala už v stredoveku a prvá písomná zmienka o nej je z roku 1323 (Bagak). Obec patrila pod Abovskú (Abovsko-Turnianskú) stolicu. Jej osídlenie bolo pôvodne slovenské, neskôr slovensko-maďarské.

15. storočie

Obyvatelia sa v minulosti zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. K pôvodným remeslám, ktoré v tejto dobe v obci existovali, patrili tesár a chovateľ koní. V 15. storočí bola obec súčasťou rodového panstva Perenyiovcov. 

1601

V roku 1601 mala obec 14 usadlostí. 

1828

V roku 1828 bolo v obci 46 domov.