Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bačkovík.

Výberové konanie – Hlavný kontrolór obce

Obec Bačkovík zverejňuje informácie k výberovému konaniu na funkciu Hlavného kontrolóra obce. Požadované podklady k prihláške do výberového konania Profesijný životopis Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Čestné vyhlásenie o odbornej praxi Súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov… Čítať viac

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h V referende voliči rozhodnú o otázke: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky… Čítať viac

Dovolenka vo Všeobecnej ambulancii pre dospelých Bidovce

Všeobecná ambulancia pre dospelých Bidovce informuje, že v čase čerpania dovolenky budú zastupujúcimi ambulanciami a lekármi: 16. 12. 2022 – MUDr. Krupová Anna (ambulancia Rozhanovce)23. 12. 2022 – MUDr. Hanesová Marta (ambulancia Kráľovce)2. – 5. 1. 2023 – MUDr. Hanesová Marta (ambulancia Kráľovce) Ambulancia Vám praje radostné prežitie Vianoc a Silvestra v zdraví a pohode.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Spustili sme novú webstránku obce

Vážení občania, vitajte na novej webstránke obce. Okrem základných informácií ako sú ponúka množstvo užitočných funkcií, ktoré vám uľahčia život: Veríme, že sa Vám bude naša webstránka ľahko používať. V prípade návrhov na vylepšenie kontaktujte nás, alebo nášho vývojára.

Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľov obce vo volebnom období 2022-26

28. novembra 2022 (pondelok) o 17:00 hodine sa bude konať ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva obce Bačkovík. Medzi dôležité body programu patrí schválenie platu starostu a voľba členov komisií obecného zastupiteľstva. Navrhnutí členovia musia s návrhom na člena komisie súhlasiť. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zo zákona verejné.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Bačkovík 29. 10. 2022

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 396Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 321 (81,06%) Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva obce Bačkovík v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: Emil Joška, Strana rómskej koalície – 142 hlasov Martin Boboňko, Občianska konzervatívna strana – 140 hlasov Michal Gona, nezávislý kandidát – 138 hlasov… Čítať viac

Kam sa obec posunula v rokoch 2018-22

Existuje viacero spôsobov, ako posudzovať rozvoj miest a osídlení a hodnotiť tak prácu vedenia a zastupiteľov obce. Iný rozmer ponúka pohľad na realizované investície, iný miera zadlženosti samosprávy, ďalší spolková činnosť obyvateľov a ďalší občianska angažovanosť. Predkladáme vám široké spektrum činností a realizovaných investícií, ktoré obec s necelými 600 obyvateľmi dokázala zrealizovať alebo zabezpečiť za… Čítať viac

25. zasadnutie zastupiteľov obce

4. októbra 2022 (utorok) o 18:00 hodine sa bude konať posledné zasadnutie zastupiteľstva obce vo volebnom období 2018-22.