Preskočiť na obsah

Základná škola

Základná škola,
Bačkovík 63,
044 45 Bidovce

Základná škola Bačkovík je zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Doba realizácie projektu je od 06/2020 do 08/2023. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty