Pitná voda

Obec zabezpečuje domácnostiam prostredníctvom obecného vodovodu pitnú vodu z podzemného vrtu v katastri obce Lipovec.

Poskytovateľom vody je obec Boliarov. 

Prevádzkovateľom obecného vodovodu je firma VaK Servis, s.r.o. (Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad). 

Kvalitu vody kontroluje prevádzkovateľ 6-krát ročne. Do vodovodnej siete je pripojených 99 % obyvateľov obce. Obec vyúčtováva spotrebu vody domácnostiam 4-kráv v roku.

Evidencia štandardov kvality – pitná voda

Obec zverejňuje Štandardy kvality – súbor pravidiel, ktoré musí ako dodávateľ vody dodržiavať, aby odberateľ za cenu, ktorú platí, dostával primeranú kvalitu.

ÚRSO hodnotí v zmysle platnej legislatívy úroveň dodržiavania štandardov kvality regulovanými subjektami v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva, tepelnej energetiky a vodárenstva. Dôvodom pre zavedenie takejto regulácie kvality je riziko, že by dodávatelia, či prevádzkovatelia sústav a sietí, mohli zneužiť svoje dominantné postavenie na úkor odberateľa, ktorý je na dodávku elektriny, plynu, tepla a vody odkázaný.

Vodovodná prípojka – podmienky pripojenia

Voda v číslach

Cena vody pre koncového užívateľa (za m3)€ 0,90 –
Náklady obce na prevádzku obecného vodovodu v roku 2021€ 12.267,80 –
Nedoplatky obyvateľov na vodnom k 31. decembru 2021€ 5.212,41 –