Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti obecného zastupiteľstva, starostu a orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je podateľňou a výpravňou písomností obce, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie zastupiteľstva a komisií.

Kontaktné údaje

Kontakt

Obec Bačkovík Bačkovík 41 044 45 Bidovce

IČO: 00 323 934
DIČ: 2021235788

+421 904 848 904
obecny.urad@backovik.sk
Facebook stránka

Číslo účtu (IBAN): SK52 0200 0000 0000 1182 5542

Úradné hodiny

Otváracie hodiny

Pon  8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 16:00
Ut  8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 16:00
Str  8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 16:30
Štv  Nestránkový deň
Pia  8:00 – 12:00 hod.

Občianska hliadka Bačkovík 0910 434 910 | 0948 734 884
Zodpovedná osoba v zmysle zákona o nahlasovaní protispoločenskej činnosti (Zákon č. 54/2019 Z. z.):
Terézia Kinlovičová, kontakt: kontrolor@gmail.com
Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.):
Terézia Kinlovičová, kontakt: t.kinlovicova@gmail.com