Preskočiť na obsah

Výskyt Afrického moru ošípaných v okrese

Zverejnené 13.10.2020.

Kategória

12. 10. 2020 KOŠICE :: Regionálna veterinárna a potravnová správa Košice-okolie v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje, že v okrese Košice – okolie bol potvrdený výskyt Afrického moru ošípaných.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie dôrazne vyzýva všetkých chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní, aby vykonali registráciu svojho chovu (aj 1 ks ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v termíne do 23. 10. 2020 na RVPS Košice-okolie, Kukučinova 24, Košice. Po tomto termíne bude vykonaná úradná kontrola a v prípade nesplnenia si tej to povinnosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do výšky 400.-€.

RVPS zároveň odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohradu na vek a hmotnosť zvieraťa. Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t. č. 055/6222267 kl. 109, 107 a chovateľ je povinný zabezpečiť odber vzorky z ošípanej zabitej na domácu zabíjačku a vzorku odovzdať na RVP Košice-okolie.

MVDr. Štefan Karahuta
riaditeľ RVPS Košice-okolie