Preskočiť na obsah

Chráňme spoločne naše lesy – buďme zodpovední!!!

Zverejnené 12.3.2024.

Kategória

Hasiči vyzývajú občanov – nepoužívajte na ničenie biologického odpadu vo svojich záhradách oheň. Nevypaľujte porasty, dreviny a trávy!

Dôrazne upozorňujeme všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho telefonického oznámenia.

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

  • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
  • v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel. 112 – linka integrovaného záchranného systému),
  • uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
  • poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

Za porušenie týchto povinností je možné fyzickej osobe uložiť podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 331 €, pre právnické osoby až do výšky 16 596 €.

Ďakujeme, že sa budete správať zodpovedne.

Opatrenie na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov: