Preskočiť na obsah

VZN Obce Bačkovík o o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Bačkovík.