Preskočiť na obsah

VZN Obce Bačkovík o zneškodňovaní žúmp, náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd.