Preskočiť na obsah

VZN Obce Bačkovík o záväznej časti Územného plánu – Zmeny a doplnky 02 v k. ú. Bačkovík