VZN Obce Bačkovík o záväznej časti Územného plánu – Zmeny a doplnky 02 v k. ú. Bačkovík

Zverejnené
30. septembra 2020
Kategória

Prílohy