VZN Obce Bačkovík o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v obci Bačkovík.

Zverejnené
30. júna 2019
Kategória

Prílohy