Preskočiť na obsah

VZN Obce Bačkovík o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.