Preskočiť na obsah

VZN Obce Bačkovík o pravidlách udržiavania čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Bačkovík.