VZN Obce Bačkovík o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Bačkovík.

Zverejnené
31. mája 2019
Kategória

Prílohy