Preskočiť na obsah

VZN Obce Bačkovík o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Bačkovík.