Preskočiť na obsah

VZN Obce Bačkovík o miestnych daniach na rok 2020.