Preskočiť na obsah

VZN Obce Bačkovík o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 + dodatok č. 1.