Preskočiť na obsah

VZN Obce Bačkovík o miestnej dani za psa na rok 2020.