Preskočiť na obsah

VZN-Obce-Bačkovík-č.-2021-01-o-poplatkoch-za-komunálne-odpady-v-obci-Bačkovík-na-rok-2021