VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Bačkovík zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Zverejnené
31. mája 2019
Kategória

Prílohy