Preskočiť na obsah

VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Bačkovík zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste