Preskočiť na obsah

VZN O určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v Centrách voľného času pôsobiacich mimo územia obce Bačkovík