VZN O určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v Centrách voľného času pôsobiacich mimo územia obce Bačkovík

Zverejnené
30. júna 2017
Kategória

Prílohy