VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy