VZN 2019 9 o urční názvov verejných priestranstiev v obci Bačkovík

Zverejnené
30. júna 2019
Kategória

Prílohy