Preskočiť na obsah

VZN 2019 7 o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Bačkovík