VZN 2019 7 o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Bačkovík

Zverejnené
31. mája 2019
Kategória

Prílohy