VZN 2019 6 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Bačkovík

Zverejnené
31. mája 2019
Kategória

Prílohy