Uznesenia zastupiteľstva obce Bačkovík v roku 2019

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy