Preskočiť na obsah

Stavebné povolenie vo veci rozšírenia NN vedenia v obci Bačkovík (517/2022 – Bi)