Preskočiť na obsah

Správa Hlavného kontrolóra obce Bačkovík o kontrolnej činnosti za rok 2020