Preskočiť na obsah

Výberové konanie – Samostatný odborný referent

Zverejnené 6.3.2024.

Obec Bačkovík v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste a zároveň

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Samostatný odborný referent.

Bližšie informácie v časti zverejňovanie – výberové konania: https://backovik.sk/dokumenty/rozne/vyberove-konania/