Preskočiť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu – Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce – Zmeny a doplnky č. 03 v k. ú. Bačkovík

Zverejnené 11.12.2023.

Obec Bačkovík oznamuje verejnosti začatie prerokovania dokumentácie „Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce – Zmeny a doplnky č. 03 v k. ú. Bačkovík.

Dokumentácia je vystavená na verejné nahliadnutie v pracovných dňoch, počas úradných hodín na Obecnom úrade v Bačkovíku a na stránke:

https://www.uzemneplany.sk/upn/backovik