Preskočiť na obsah

Kam sa obec posunula v rokoch 2018-22

Zverejnené 4.10.2022.

Existuje viacero spôsobov, ako posudzovať rozvoj miest a osídlení a hodnotiť tak prácu vedenia a zastupiteľov obce. Iný rozmer ponúka pohľad na realizované investície, iný miera zadlženosti samosprávy, ďalší spolková činnosť obyvateľov a ďalší občianska angažovanosť.

Predkladáme vám široké spektrum činností a realizovaných investícií, ktoré obec s necelými 600 obyvateľmi dokázala zrealizovať alebo zabezpečiť za posledné roky. Pre ešte lepší pohľad navštívte aj našu FOTOGALÉRIU.

Práca starostu a zastupiteľov

Zastupiteľstvo obce rokovalo25 zasadnutí
Prijaté uznesenia303 uznesení (bez posledného zastupiteľstva vo volebnom obdobé)
Zvolané verejné zhromaždenia5 verejných zhromaždení

Spolu sme spravili …

Podané žiadosti o dotáciu6 žiadostí
Zamestnaných členov Miestnej občianskej hliadky2-krát 4 zamestnanci
Brigády dobrovoľníkov6-krát
Obecné novíny6 vydaní
Majetkové vysporiadanie v Rómskej osade16 vlastníkov dalo súhlas k predaju pozemkov
Obecná burza3-krát
Adventná potravinová pomoc4-krát
Údržba porastov okolo ciest 3. triedy3-krát
Obnova aleje pri cestevysadených 12 stromov
Testovanie na Covid-1915-krát
Očkovanie proti Covid-193 termíny očkovania
Zorganizované Kultúrne podujatia2-krát

Peniaze obce sme použili na …

€ 21.067,90-Základná škola – rozšírenie kapacity
€ 15.507,49-Lokalita Kapusťanky – vytváranie podmienok bytovej výstavby
€ 8.670,00-Škola – Výmena vstupnej brány a rekonštrukcia komínov
€ 8.400,00-Detské ihrisko – zakúpený mobiliár
€ 7.965,84-Obecný úrad – rekonštrukcia a vybavenie
€ 5.766,75-Odstraňovanie čiernych skládok odpadu
€ 5.418,00-Obecný rozhlas – obnova
€ 5.320,19-Chodník – rekonštrukcia
€ 4.903,80-Doasfaltovanie verejných priestranstiev
€ 3.993,00-Ruina protipožiarnej nádrže – odstránenie
€ 2.806,00-Dovybavenie kuchyne ZŠ Bidovce
€ 2.594,00-Kultúrny dom – Výmena vchodových dverí
€ 2.086,30-Škola – výmena sklobetónovej steny
€ 1.540,00-Ochrana Čističky odpadových vôd (podielové financovanie obcí)
€ 1.505,00-Spevnenie svahu v Rómskej osade
€1.465,64-Výstavba stanovíšť kontajnerov a nákup kosačky
€ 1.250,00-Kultúrny dom – oprava fasády
€ 1.200,00-Verejný cintorín – majetkové vysporiadanie
€ 1.086,46-Kamerový systém v centre obce – výstavba
€ 814,60-Škola – Renovácia strechy
€ 800,00-Pomoc rodinám po povodni 2019
€ 603,00-Autobusová zastávka – rozšírenie výstupišťa
€ 600,00-Verejná WiFi v centre obce
€ 469,75-Škola – renovácia plota
€ 304,09-Kultúrny dom – renovácia prístupu do kuchyne
(Investor KSK)Most v strede obce – rekonštrukcia
(Investor VSDs)Výstavba trafostanice v rómskej osade
Zabezpečenie počítačov žiakom obce
(Kosit)Zavedenie vrecového zberu triedeného odpadu
(Investor SVP)Zabezpečenie vyčistenia potoka
(Investor SVP)Úprava potoka v blízkosti kanalizačnej trasy
(Investor VSDs)Zabezpečenie výstavby optickej siete
Očípovanie nádob komunálneho odpadu

Vymáhanie nedoplatkov

Ku koncu roka 2019€12.783,31-
Ku koncu roka 2020€10.580,01-
Ku koncu roka 2021€15.417,97-

Zamestnanci obce ďakujú za Vašu dôveru a pomoc.