Preskočiť na obsah

Verejné zhromaždenie vlastníkov parciel rómskej osady Bačkovík

Zverejnené 21.9.2019.

Kategória

21. septembra 2019 sa konalo verejné zhromaždenie podielových vlastníkov parciel, na ktorých stojí rómska osada Bačkovík. Cieľom zhromaždenia bolo prezentovať legálne možnosti svojpomocnej výstavby rodinných domov sociálne znevýhodnených óbyvateľov obce za predpokladu ochoty vlastníkov parciel predať ich záujemcom o legálnu domovú výstavbu.

Zhromaždenia sa zúčastnil a k prítomným prihovoril splnomocnenec Úradu vlády pre rómske komunity Abel Ravasz. Upozornil na dôležitosť riešenia problému bývania rómskej komunity a negatívny dopad aký má ignorovanie tohto problému na obce. So svojimi spolupracovníkmi predstavili legálne cesty odkupu, preparcelovania a vytvorenia podmienok pre svojpomocnú výstavbu. Súčasťou zhromaždenia bola prezentácia postupu, ktorým Projekt DOM.ov rieši problematiku bývania sociálne znevýhodnených obyvateľov.

Prítomní vlastníci vyjadrili nespokojnosť s narastajúcim počtom nelegálne postavených domov v rómskej osade a pochybnosť, či umožnenie legálnej výstavby bude viesť k pozitívnemu rozvoju obce Bačkovík. Obec bude naďalej motivovať podielových vlastníkov k ochote odpredať  parcely a umožniť majetkoprávne vysporiadanie nelegálnych stavieb a legálnu