Verejné zhromaždenie k možnostiam legálnej výstavby v rómskej osade

Kategória

Dňa 6. mája  2019 sa konalo verejné zhromaždenie s témou „Legálna svojpomocná výstavba v rómskej osade Bačkovík“. O možnostiach výstavby hovoril koordinátor výstavby Proketu DOM.ov Vlado Frický a Františka Ondrášiková.

Kľúčovou podmienkou legálnej výstavby je prihlásenie sa do sporivého programu SLSP a zakúpenie parcely pre výstav rodinného domu. V súčasnosti väčšina podielových vlastníkov nesúhlasí s odpredajom parciel pre domovú výstavbu. Väčšina domov v rómskej osade je postavená na parcelách cudzích vlastníkov.

Obec bude hľadať podmienky k umožneniu členom rómskej komunity zakúpiť parcely k legálnej výstavbe v rómskej osade.

Zverejnené 6. mája 2019.
Upravené 19. decembra 2022.