Úprava koryta Rankovského potoka

26.4.2022 zverejnil/a backovik_admin.

Kategória

V apríli 2022 Slovenský vodohospodársky podnik upravil koryto Rankovského potoka za Poľnohospodárskym družstvom a pred Čističkou odpadových vôd.

V lete 2019 obec zasiahla povodeň, ktorá okrem iného spôsobila vyliatie potoka pred Čističkou odpadových vôd a nebezpečne priblížila koryto ku kanalizačnej trase. Obec upozornila správu povodia na spomínané skutočnosti. Slovenský vodohospodársky podnik upravil koryto a spevnil steny potoka na spomínaných úsekoch.