Rozšírenie kapacity Základnej školy

15.7.2020 zverejnil/a backovik_admin.

Kategória

Nárast počtu detí v obci rozhodol o potrebe zmeny účelu užívania školského bytu na školské triedy. Obec začala počas letných prázdnin 2020 s rekonštrukciou Základnej školy. Prestavbu je nutné zrealizovať do konca prázdnin.