Rozšírenie kapacity Základnej školy

Kategória

Nárast počtu detí v obci rozhodol o potrebe zmeny účelu užívania školského bytu na školské triedy. Obec začala počas letných prázdnin 2020 s rekonštrukciou Základnej školy. Prestavbu je nutné zrealizovať do konca prázdnin.

Zverejnené 15. júla 2020.
Upravené 19. decembra 2022.