Rómska splnomocnenkyňa v Bačkovíku

Kategória

Splnomocnenkyňa pre rómsku komunitu Andrea Bučková a zamestnanci Úradu splnomocnenca navštívili 8. 12. 2020 obec Bačkovík a rómsku osadu v obci. Zámerom návštevy bolo oboznámiť sa s problémami rómskej komunity a možnosťami riešenia problémov.

Zverejnené 8. decembra 2020.
Upravené 19. decembra 2022.