Preskočiť na obsah

Renovácia obecného rozhlasu

Zverejnené 8.6.2022.

Kategória

V júni 2022 obec zabezpečila renováciu obecného rozhlasu, ktorý bol postavený do užívania predaný v roku 1967 a doterajšie opravy boli realizované iba v havarijnom rozsahu.

Trasa rozhlasu má v súčasnosti dĺžku 1820 m a 22 reproduktorov. Sieť obecného rozhlasu bola rozšírená do Rómskej osady, do ulice k Boliarovu a do ulice nad obecným úradom. Náklady na výstavbu činili €5.823,-.Dodávateľ ponúkol obci splátkový kalendár s troma splátkami v rozpätí 3 rokov.