Rekonštrukcia chodníkov (2021) – 3. etapa

Kategória

V mesiacoch máj a jún 2021 sme pokračovali v rekonštrukcii chodníkov v okolí Obecného úradu Bačkovík. Stavebné práce realizovali zamestnanci obce a aktivační pracovníci obce so stavebnými zručnosťami. Náklady na rekonštrukciu predstavujú výdaje vo výške €2.400,-.

Zverejnené 7. júna 2021.
Upravené 19. decembra 2022.