Pokračovanie rekonštrukcie chodníkov v strede obce

16.7.2020 zverejnil/a backovik_admin.

Kategória

V lete 2020 sme pokračovali v rekonštrukcii chodníkov uprostred obce. Stavebné práce realizovali aktivační pracovníci obce so stavebnými zručnosťami. Okrem opráv existujúcich chodníkov obec potrebuje vybudovať ďalšie chodníky v blízkosti zrekonštruovanej cesty 3 triedy.