Preskočiť na obsah

Počítače zapožičané žiakom obce

Zverejnené 10.5.2021.

Kategória

Obec Bačkovík začala po začiatku pandémie na jar 2020 hľadať spôsob, ako zabezpečiť súčasným i minulým žiakom Základnej školy Bačkovík, ktorý nemajú možnosť on-line vzdelávania, funkčné zánovné počítače.

Obec skrze sociálne siete oslovila širokú verejnosť a našla niekoľkých živnostníkov ochotných darovať už nepožívané zariadenia. Spolu s humanitárnou organizáciou ADRA obec sfunkčnila a zapožičala 13 počítačov.

Základná škola Bačkovík vybrala vhodných žiakov a absolventov, ktorí za posledné dva roky najviac pracovali na rozvoji svojich vedomostí a zručností a motivovala ich odovzdaním počítača k ďalšej práci.

Zariadenia sa nestávajú vlastníctvom nových užívateľov, sú im iba zapožičané po dobu funkčnosti zariadenia. Po konci životnosti sú užívatelia povinný počítač vrátiť obci k ekologickej recyklácii.