Preskočiť na obsah

Ochrana Čističky odpadových vôd

Zverejnené 28.8.2020.

Kategória

Obec sa finančne podieľala na vybudovaní ochrany čerpadiel ČOV. Pred vstupom odpadovej vody do čističky bola vybudovaná šachta zachytávajúca objemný odpad (handry, plienky, hrubé nečistoty), ktorý v minulosti poškodzoval čerpadlá a zvyšoval náklady na prevádzku čističky. ČOV v katastri obce Bačkovík prevádzkuje obec Kecerovce. Na ČOV sú napojené obce Bačkovík, Boliarov, Kecerovce a Rankovce. Náklady na výstavbu objektu činili €13.000,80 -. Finančná spoluúčasť obce Bačkovík bola vyčíslená na hodnotu €1.197,-.