Ochrana Čističky odpadových vôd

28.8.2020 zverejnil/a backovik_admin.

Kategória

Obec sa finančne podieľala na vybudovaní ochrany čerpadiel ČOV. Pred vstupom odpadovej vody do čističky bola vybudovaná šachta zachytávajúca objemný odpad (handry, plienky, hrubé nečistoty), ktorý v minulosti poškodzoval čerpadlá a zvyšoval náklady na prevádzku čističky. ČOV v katastri obce Bačkovík prevádzkuje obec Kecerovce. Na ČOV sú napojené obce Bačkovík, Boliarov, Kecerovce a Rankovce. Náklady na výstavbu objektu činili €13.000,80 -. Finančná spoluúčasť obce Bačkovík bola vyčíslená na hodnotu €1.197,-.