Preskočiť na obsah

Obnova aleje pri ceste

Zverejnené 21.4.2021.

Kategória

Obec Bačkovík za pomoci obyvateľov obce vysadila 9 stromov okolo cesty na Čakanovce.

Finančná zbierka vo výške €445,- umožnila zakúpenie a výsadbu kontajnerovaných orechov kráľovských „seijeldorfských“ výšky 170 – 250 cm.

Obec sa podujala zasadiť stromy po požiadaní Okresného úradu Košice – okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie o výrub 20 stromov v časti „Poddubiny“. Obec pripravuje projektovú dokumentáciu k žiadosti o stavebné povolenie na výstavbu cesty v uvedenej lokalite.

Prijatím daru parcely šírky cesty sa obec zaviazala vytvoriť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu. Šírka parcely cesty v súčasnosti nedovoľuje výstavbu cesty v predpísanom obojsmernom profile pred odstránením pôvodného stromoradia.

Ďalšiu časť nových stromov sa podujali vysadiť vlastníci záhrad v okolí melioračného kanála, kde obec pripravuje výrub stromoradia.

Výsadba nových stromov po výrube je dôležitá z mnohých dôvodov. Robí krajinu krajšou, ale nie len to. Prečítajte si, prečo sadiť stromy.

Pozrite si mená dobrovoľných darcov, ktorí umožnili výsadbu stromov.