Navrhované prvky mobiliára detského ihriska Bačkovík

27.7.2022 zverejnil/a backovik_admin.

Kategória

Obec prehľadom trhu navrhuje realizáciu oddychovej zóny formou bezúdržbových prvkov. Na verejnom zhromaždení 5. 8. 2022 o 18:00 hod. prítomní obyvatelia hlasovaním zvolia prvky v celkovej výške investície neprevyšujúcej €5.500,-.