Preskočiť na obsah

Navrhované prvky mobiliára detského ihriska Bačkovík

Zverejnené 27.7.2022.

Kategória

Obec prehľadom trhu navrhuje realizáciu oddychovej zóny formou bezúdržbových prvkov. Na verejnom zhromaždení 5. 8. 2022 o 18:00 hod. prítomní obyvatelia hlasovaním zvolia prvky v celkovej výške investície neprevyšujúcej €5.500,-.