Preskočiť na obsah

Kamerový systém v centre obce

Zverejnené 2.7.2021.

Kategória

Obec Bačkovík začala s výstavbou kamerového systému. Vďaka projektu Miestnej občianskej hliadky obec v prvej etape uviedla do prevádzky kamery monitorujúce priestory obecného úradu a centra obce.

Kamery umožňujú vyhotovenie video záznamu a spätnú kontrolu v prípade poškodzovania občianskej vybavenosti a pohyb podozrivých dopravných prostriedkov. V minulosti obyvatelia nahlasovali tvorbu čiernych skládok odpadu stavebnými firmami, ktoré odpad umiestňovali na okrajoch obce.

V prípade, že obec získa dotáciu na pokračovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby, má zámer pokračovať v rozširovaní kamerového systému na miestach vyžadujúcich si monitorovanie pohybu a protispoločenskej činnosti.