Jarný orez stromov okolo cesty

17.4.2020 zverejnil/a backovik_admin.

Kategória

Dlhé roky sú stromy okolo cesty 3. triedy v katastri obce Bačkovík zanedbávané. Husté koruny a náletové kroviny ohrozujú vodičov, ktorí sa v neprehľadných úsekoch zrážajú s divou zverou. Rozhodli sme sa preto s dobrovoľníkmi a aktivačnými pracovníkmi orezať koruny stromov a odstrániť náletové kroviny.