Preskočiť na obsah

Čistenie potoka 2020 Správou povodia Hornádu a Bodvy

Zverejnené 14.5.2020.

Kategória

Správa povodia Hornádu a Bodvy v máji 2020 pokračovala v čistení koryta Rankovského potoka za budovou požiarnej zbrojnice a budovou Jednoty. K dokončeniu čistenia potoka je ešte potrebné usmerniť neregulovaný tok pod areálom poľnohospodárskeho družstva a v blízkosti čističky odpadových vôd.