Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bačkovík.

Renovácia obecného rozhlasu

V júni 2022 obec zabezpečila renováciu obecného rozhlasu, ktorý bol postavený do užívania predaný v roku 1967 a doterajšie opravy boli realizované iba v havarijnom rozsahu. Trasa rozhlasu má v súčasnosti dĺžku 1820 m a 22 reproduktorov. Sieť obecného rozhlasu bola rozšírená do Rómskej osady, do ulice k Boliarovu a do ulice nad obecným úradom.… Čítať viac

Úprava koryta Rankovského potoka

V apríli 2022 Slovenský vodohospodársky podnik upravil koryto Rankovského potoka za Poľnohospodárskym družstvom a pred Čističkou odpadových vôd. V lete 2019 obec zasiahla povodeň, ktorá okrem iného spôsobila vyliatie potoka pred Čističkou odpadových vôd a nebezpečne priblížila koryto ku kanalizačnej trase. Obec upozornila správu povodia na spomínané skutočnosti. Slovenský vodohospodársky podnik upravil koryto a spevnil… Čítať viac